ทีมพัฒนาโปรแกรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสิรินธร

ครูอัชญา แก่นดี

ครูโรงเรียนสิรินธร

ครูสริญญา อินทรนุช

ครู